Dinàmiques

Considerem que les dinàmiques de grup són una eina molt efectiva per a treballar la diversitat i inclusió, l'assetjament escolar i la gestió emocional amb adolescents.

En treballar en grup, es pot crear un ambient segur i de confiança on els estudiants puguin compartir les seves experiències, expressar les seves emocions i aprendre de les sensacions dels altres.

01 - 30'
Durada de les dinàmiques
Més informació

Tipus de Dinàmiques

“Jo soc igual que tu”

Gràcies a la dinàmica "Jo soc igual que tu" ajudarem els alumnes al fet que es coneguin millor i trobar similituds en les seves experiències i perspectives. Això fomenta l'empatia i la comprensió entre els estudiants i promou la diversitat i la inclusió.

“Fomentant l'empatia”

Els permet posar-se en el lloc dels altres i pensar en solucions per a ajudar als qui el necessiten. Això fomenta l'empatia i la comprensió entre els estudiants i promou la diversitat i la inclusió.

"Posa't en el meu lloc"

Permet als estudiants discutir i comprendre els prejudicis i estereotips comuns, i com poden treballar junts per a combatre'ls.

“El poder de l'equip”

Aquesta dinàmica ajuda als estudiants a comprendre la importància del treball en equip i de la col·laboració. També fomenta la creativitat i el pensament crític en animar als estudiants a generar i millorar les idees en grup.

“Joc de rols”

És una tècnica d'aprenentatge que s'utilitza per a ajudar els alumnes a experimentar situacions de la vida real en un entorn segur i controlat. En aquesta dinàmica, els alumnes assumeixen diferents rols i actuen en una situació específica per a desenvolupar habilitats en diferents àrees, com la comunicació, la resolució de conflictes, l'empatia, la presa de decisions, entre altres.

“La pilota emocional”

Ajuda als estudiants a identificar i expressar les seves emocions en un ambient segur i molt beneficiós per al seu benestar emocional i mental.
Vols contractar una dinàmica?